Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana

Sol·licitud de cita amb l'Àrea de Serveis a les Persones

Sou a:

Els camps amb un asterisc (*) són obligatoris

Dades del Representant

Dades del Sol·licitant

Dades de la Sol·licitud


En el cas de no disposar de correu electrònic per posar-se en contacte amb el sol·licitant, cal fer-ho constar a observacions.


Documents relacionats:
Podeu adjuntar en format digital (preferiblement .pdf) els documents que considereu oportú.

Adjuntar-hi documents

A continuació pot signar digitalment els documents adjunts

Seleccionar documents a signar

Informació de la Sol·licitud

Centre al que vincular la sol·licitud

Declaració del sol·licitant/representant

Declaro que les dades consignades en aquest formulari, així com els documents adjunts són certs, i que soc coneixedor/a que la seva inexactitud o falsedat o omissió, pot comportar deixar sense efectes el tràmit corresponent i exigències de les responsabilitats previstes a la legislació vigent.

Protecció de dades de carácter personal

D'acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades s'incorporaran en el corresponent fitxer automatitzat per a la gestió de les funcions pròpies de l'Ajuntament, i només es cediran a tercers en els casos i en les condicions previstes legalment. El responsable del fitxer és l'Ajuntament d'Alella, on us podeu dirigir per a exercir el vostre dret d'accés, rectificació i cancel·lació de les vostres dades personals o formular oposició al seu tractament mitjançant comunicació escrita.


Carpeta del ciutadà

Veure els meus tramits i gestions personals

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament
Pl. Ajuntament, 1
08328 Alella

Tel.- 93 555 23 39  alella.oac@alella.cat


_

Horari de l'oficina:
dilluns a divendres 8:30 a 14
dijous de 16:15 a 19:00

Horari intensiu:
dilluns a divendres 8:30 a 14
(dijous tarda tancat)

D'1 de juny a 30 de setembre
Festes de Nadal
Setmana Santa

estadisticas