Oficina Virtual d'Atenció Ciutadana

Dades de contacte

OAC de l'Ajuntament
Pl. Ajuntament, 1
08328 Alella

Tel.- 93 555 23 39  alella.oac@alella.cat


_

Horari de l'oficina:
dilluns a divendres 8:30 a 14
dijous de 16:15 a 19:00

Horari intensiu:
dilluns a divendres 8:30 a 14
(dijous tarda tancat)

D'1 de juny a 30 de setembre
Festes de Nadal
Setmana Santa

Informació de l'oficina virtual d'atenció al ciutadà

Registre electrònic

El registre electrònic és el registre de l'Ajuntament per a l'entrada de sol·licituds i altres documents a través d'internet.

La majoria de sol·licituds presentades telemàticament a través de l'oficina virtual d'atenció a la ciutadania estan integrades amb el Registre d'entrades municipal, cosa que permet anotar telemàticament en aquest registre de l'ajuntament la sol·licitud i la documentació adjunta, de la mateixa manera que si la persona ho hagués realitzat de forma presencial a les dependències municipals.

En el resguard que l'oficina virtual genera quan es realitza una sol·licitud telemàtica de forma oficial (prèvia identificació electrònica del sol·licitant), s'hi indica la data i l'hora de registre, i el número identificatiu de l'entrada.

La presentació telemàtica de sol·licituds i altres documents té els mateixos efectes que realitzar-ho al registre de forma presencial. 

Reglament de funcionament del registre electrònic: Aprovat pel Decret de l'Alcaldia núm. 1311/2014 i publicat al BOPB de 26 de gener de 2015: http://www.diba.cat/cido/cido_r_ajuntamentsn.asp?Ine=08003

 

| © 2018 AJUNTAMENT D'ALELLA Tots els drets reservats.
Llicència d'ús per e-Atiende. Desenvolupat amb eConstruye d'Absis |estadisticas